Schulaufgabenplaner

SunMoDiMiDoFrSat
11.09.
frei
12.09.
13.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
GWT Mathe
26.09.
27.09.
Jgst. E
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
frei
04.10.
KA G
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
1.SA Mathe
28.10.
29.10.
30.10.
Herbstferien
31.10.
Herbstferien
01.11.
Herbstferien
02.11.
Herbstferien
03.11.
Herbstferien
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
D1
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
10 Min-A
21.11.
Spessartmu
22.11.
frei
23.11.
24.11.
E1
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
1.KA Mathe
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
EG SA 1
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
keine SchAExcel EX - Adressierungsvarianten
19.12.
keine SchA
20.12.
keine SchA
21.12.
keine SchA
22.12.
keine SchA
23.12.
Weihnachtsferien
24.12.
Weihnachtsferien
25.12.
Weihnachtsferien
26.12.
Weihnachtsferien
27.12.
Weihnachtsferien
28.12.
Weihnachtsferien
29.12.
Weihnachtsferien
30.12.
Weihnachtsferien
31.12.
Weihnachtsferien
01.01.
Weihnachtsferien
02.01.
Weihnachtsferien
03.01.
Weihnachtsferien
04.01.
Weihnachtsferien
05.01.
Weihnachtsferien
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
Klaspesem
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
EG Ex
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
2. Schulaufgabe Mathematik
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
E2
06.02.
07.02.
08.02.
D2
09.02.
10.02.
Winterferien
11.02.
Winterferien
12.02.
Winterferien
13.02.
Winterferien
14.02.
Winterferien
15.02.
Winterferien
16.02.
Winterferien
17.02.
Winterferien
18.02.
Winterferien
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
WiSpo
27.02.
WiSpo
28.02.
WiSpo
29.02.
WiSpo
01.03.
WiSpo
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
2. Kurzarbeit Mathematik
21.03.
22.03.
23.03.
Osterferien
24.03.
Osterferien
25.03.
Osterferien
26.03.
Osterferien
27.03.
Osterferien
28.03.
Osterferien
29.03.
Osterferien
30.03.
Osterferien
31.03.
Osterferien
01.04.
Osterferien
02.04.
Osterferien
03.04.
Osterferien
04.04.
Osterferien
05.04.
Osterferien
06.04.
Osterferien
07.04.
Osterferien
08.04.
09.04.
10.04.
11.04.
12.04.
13.04.
14.04.
15.04.
10-Min-Abschrift
16.04.
10-Min-Abschrift
17.04.
18.04.
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
E - SA3
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
frei
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
D 3
09.05.
frei
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
3. Schulaufgabe Mathematik
16.05.
17.05.
18.05.
Pfingstferien
19.05.
Pfingstferien
20.05.
Pfingstferien
21.05.
Pfingstferien
22.05.
Pfingstferien
23.05.
Pfingstferien
24.05.
Pfingstferien
25.05.
Pfingstferien
26.05.
Pfingstferien
27.05.
Pfingstferien
28.05.
Pfingstferien
29.05.
Pfingstferien
30.05.
Pfingstferien
31.05.
Pfingstferien
01.06.
Pfingstferien
02.06.
Pfingstferien
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.
07.06.
08.06.
09.06.
10.06.
11.06.
12.06.
13.06.
14.06.
EG SA2
15.06.
16.06.
17.06.
18.06.
19.06.
3. Kurzarbeit Mathematik
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
EG Schulauf. 3 Praxis IFSA-Prüfung Wordlayout
25.06.
EG Schulauf. 3 Praxis IIFSA-Prüfung Wordlayout
26.06.
27.06.
28.06.
29.06.
30.06.
01.07.
02.07.
03.07.
D4
04.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
09.07.
10.07.
11.07.
12.07.
13.07.
14.07.
15.07.
16.07.
17.07.
18.07.
19.07.
20.07.
21.07.
22.07.
23.07.
24.07.
25.07.
26.07.